Sveučilišni Studij – predmet Košarka

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja15
Seminar30
Vježbe primijenjene kineziologije30

* opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

Košarka je kao samostalan predmet sastavni dio programa dodiplomskog studija od samog osnutka Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovu predmeta čini gradivo košarke koji se nalazi u nastavnom planu i programu predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura u osnovnoj i srednjoj školi te u visokoškolskim institucijama.

 

Ciljevi predmeta:

Steći potrebna znanja i vještine za provedbu nastavnog plana i programa Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovnu i srednju školu iz područja košarkaške igre. Naglasak je na usvajanje osnovnih elemenata tehnike i taktike košarkaške igre, metodičkih postupaka u procesu usvajanja tih elemenata igre te primjene mjernih instrumenata za procjenu košarkaških znanja i sposobnosti.

 

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:

Studenti će biti osposobljeni za upravljanje transformacijskim procesima u razvoju sposobnosti i osobina školske djece primjenom košarke te razvoju motoričkih i funkcionalnih sposobnosti putem košarkaških vježbi i igara.

 

Po završetku programa studenti će biti osposobljeni za:

 • provođenje nastavnog plana i programa Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj i srednjoj školi te u visokoškolskim institucijama iz područja košarkaške igre,
 • primjenjivati košarkaške igre i vježbe kao sredstvo rekreacije,
 • poznavati postupak i razvoj košarke,
 • primjenjivati pravila košarke tijekom igre,
 • poznavati utjecaj učenja, treniranja, vježbanja i igranja košarke na psihosomatski status djece, mladeži i odraslih,
 • poznavati karakteristike, sposobnosti i osobine igrača koje su značajne za uspješno igranje košarke,
 • poznavati strukturu momčadi te osnovne modele igre,
 • poznavati biomehaničku analizu i metodičke postupke učenja osnovnih elemenata tehnike napada i obrane,
 • poznavati analizu i metodičke postupke kod učenja osnova individualne taktike napada i obrane, grupne taktike napada i obrane, kolektivne taktike napada i obrane,
 • poznavati metode i opterećenja, sredstva, pomagala i oblike rada kod poučavanja i treniranja,
 • poznavati primjenu specifičnih i situacijskih košarkaških mjernih instrumenata.

 

Predavanja:

 1. Uvodno predavanje – obaveze, prava (2P)
 2. Povijest i razvoj košarke u svijetu i Hrvatskoj (2P)
 3. Pravila i primjena pravila košarkaške igre (2P)
 4. Kineziološka analiza košarkaške igre (2P)
 5. Nastavni plan i program Tjelesne i zdravstvene kulture u području košarkaške igre (2P)
 6. Analiza i metodika elemenata tehnike košarkaške igre (3P)
 7. Analiza i metodika košarkaške taktike (2P) 

 

Teorijsko-praktična predavanja i vježbe (svaka se tema obrađuje 2TPP+2V):

 1. Inicijalna provjera znanja studenata
 2. Osnovni i napadački stav s loptom i pivotiranje
 3. Vođenje lopte u mjestu i pravocrtnom kretanju
 4. Ubacivanje nakon vođenja tehnikom odozgora (osnovno ubacivanje), polazak u vođenje
 5. Dodavanje i hvatanje lopte u mjestu
 6. Dodavanje i hvatanje lopte u kretanju, ubacivanje nakon dodane lopte, polazak u vođenje   tijekom kretanja
 7. Obrambeni stav i kretanje u stavu
 8. Promjena pravca i tempa kretanja sa i bez lopte, ubacivanje nakon okreta tehnikom odozgora
 9. Zaustavljanje nakon hvatanja dodane lopte te nakon vođenja
 10. Horog, skok šut, šut jednom rukom s grudiju iz mjesta, zagrađivanje
 11. Protunapad, Individualna taktika igrača u obrani i napadu
 12. Ekran (blokade) i obrana od blokada
 13. Timske obrane (čovjek-čovjek; presing; zonska obrana; zonski presing; kombinirana obrana)
 14. Napad na timske obrane (čovjek-čovjek; presing; zonska obrana; zonski presing; kombinirana obrana)
 15. Demonstracija, objašnjenje i uvježbavanje praktičnih ispitnih pitanja

 

Obavezna literatura:

 1. Matković, B., Knjaz, D., Rupčić, T. (2015.) Temelji košarkaške igre. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Priručnik za praćenje nastave

 

Dopunska literatura:

 1. Tocigl, I. (1998). Košarkaški udžbenik. Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, Zavod za fizičku kulturu, Split.
 2. Matković, B. (ur). (2010). Antropološka analiza košarkaške igre. Zagreb: Kineziološki fakultet, Hrvatski košarkaški savez.
 3. FIBA (2005). Košarka za mlade igrače. Zagreb: Udruga hrvatskih košarkaških trenera.
 4. Krause, J, Meyer, D., Meyer, J. (2004). Košarkaške vježbe i vještine. Zagreb: Hrvatski košarkaški savez
 5. Knjaz, D., Matković, B., Rupčić, T. (2009). Prilog analizi problema organizacije i provedbe tema iz košarkaške igre u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama Republike Hrvatske. u: Neljak, B. (ur.) Zbornik 18. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske Metodički organizacijski oblici rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije. Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, 414-418.
 6. Matković, B., Knjaz, D. (2002). Osvrt na nastavni plan i program predmeta tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi u području košarkaške igre. u: Findak, V. (ur.) Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa RH, Rovinj, 269- 272.
 7. Dežman, B. (1997). Košarka v osnovnoj šoli. Ljubljana: VŠTK.