Studijski centar za izobrazbu trenera košarke

Studijski centar za izobrazbu trenera košarke pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavlja temeljnu ustanovu u edukaciji i procesu školovanja košarkaških trenera u Republici Hrvatskoj.

Upravo navedeni studij svojim kontinuitetom u obrazovanju omogućio je školovanje velikog broja košarkaških trenera koji danas obnašaju različite dužnosti u širokom području košarkaške igre.

Svake godine Studij pohađa preko 30 polaznika kojima prenose znanja i iskustvo brojni košarkaški treneri i predavači sa međunarodnim iskustvom.

Trenutno studijski program pruža mogućnost upisivanja stručnog studija koji se sastoji od ukupno 6. semestara, odnosno provodi se u ukupnom trajanju od 3 godine. Studenti u neparnim semestrima (1., 3. i 5.) pohađaju predmete općeg plana i programa (Funkcionalna anatomija, Fiziologija sporta i vježbanja, itd.) dok u parnim semestrima pohađaju predmete specijalističkog programa (Antropološka analiza u košarci, Kineziološka analiza košarke, Metodika u košarci I, Povijest, pravila i organizacija košarke, Metodika kondicijske pripreme u košarci, Metodika TE-TA pripreme, Programiranje treninga u košarci i Kontrola treniranosti u košarci). Studij se također izvodi kao redoviti i izvanredni.

Uvjeti za upis studija je završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju, položena državna matura, zdravstveni status i uspješno položen razredbeni postupak.

Također, svim studentima koji uspješno završe spomenuti studij pruža im se mogućnost nastavka školovanja u sklopu specijalističkog diplomskog studija i to u trajanju od 4 semestra (2 godine).