Programi Osposobljavanja košarkaških trenera/ica

Prijave za upis nove grupe u tijeku…

Osnovne informacije

Grupe do 24 polaznika/ice.
Trajanje: 6 produženih vikenda pet/sub/ned
Mogućnost obročnog plaćanja na 6 rata
Upis u e-radnu knjižicu.
Program odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Hrvatski institut za Kineziologiju osnovan je od strane Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ciljem edukacije stručnih kadrova za potrebe različitih sportova u Republici Hrvatskoj i šire.

Upravo je i segment edukacije stručnih kadrova u području košarkaške igre jedan od bitnih programa Hrvatskog instituta za Kineziologiju.

Činjenica tome temelji se na popularnosti košarkaške igre koja svakodnevno privlači interes velikog broja djece i mladih. Upravo, problematika provođenja kvalitetnog procesa obuke proizlazi iz činjenice da trenutno u praksi još uvijek postoji određeni broj kadrova koji obavljaju stručne poslove u košarci, a koji nemaju odgovarajuću razinu osposobljenosti.

Stoga je i cilj navedenog programa osposobljavanja da postojeći i budući kadrovi u košarci steknu osnovna znanja iz različitih područja košarkaške igre, a koja su im potrebna za kvalitetno obavljanje istih.

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu – početnu razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u košarci.

Završetkom programa osposobljavanja za obavljanje stručnih poslova u košarci, polaznici će biti osposobljeni:

  1. opisati opću građu ljudskog tijela,
  2. primjenjivati osnovne pedagoško – komunikacijske vještine,
  3. opisati osnovne principe sportskog treninga i metodike rada u sportu,
  4. primijeniti sigurnosne aspekte zaštite na radu u sklopu košarkaškog trenažnog procesa ili utakmice,
  5. odabrati i primijeniti osnovne sadržaje za razvoj pojedinih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod košarkaša,
  6. razlikovati temeljne mjerne postupke za procjenu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti kod košarkaša,
  7. opisati i demonstrirati elementarna tehničko – taktička znanja iz područja košarkaške igre,
  8. odabrati adekvatne metode učenja i prenošenja znanja sa ciljem podučavanja pojedinih tehničko – taktičkih znanja,
  9. opisati i demonstrirati metodičke postupke za usvajanje tehničko – taktičkih znanja iz područja košarkaške igre
  10. primijeniti/realizirati plan i program napisan od strane trenera

Program osposobljavanja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 309 sati. Teorijski dio programa izvodi se u trajanju od 119 sati, vježbe se izvode u trajanju od 80 sati, a praktična nastava u trajanju od 110 sati.

Program osposobljavanja provodi se u suradnji Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog instituta za Kineziologiju i Hrvatskog košarkaškog saveza, a sve sa ciljem unapređenja košarkaške struke i prakse.