O nama

bojan-matkovic1prof.dr.sc. Bojan Matković

Redoviti profesor u trajnom zvanju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nositelj predmeta KOŠARKA

 • rođen 11. veljače 1955. godine u Varaždinu, Republika Hrvatska

školovanje

 • osnovnu školu i gimnaziju završio u Varaždinu
 • 1973. godine upisao Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu, te u proljeće 1978. godine diplomirao ocjenom izvrstan obranivši rad pod naslovom „Relacije između školskog uspjeha i efikasnosti igranja košarke u pionirskom uzrastu“ pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Milana Blaškovića,
 • 1984. godine apsolvirao poslijediplomski studij i obranio magistarski rad s naslovom „Relacije antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša kadetskog uzrasta“,
 • 1992. godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu uspješno brani doktorsku disertaciju pod naslovom „Efikasnost različitih metoda u procesu košarkaškog treninga mentalno retardiranih osoba“ te stječe naslov doktora znanosti,
 • kao asistent, potom docent pa izvanredni te redovni i redovni profesor u trajnom zvanju, radi na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kontinuirano od 01. studenog 1978. godine

nastavna djelatnost

 • nastavnik na integralnom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, kineziologije – KOŠARKA, izvanrednom i redovnom Studiju za izobrazbu trenera košarke pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu te na doktorskom studiju kineziologije,
 • gost predavač na drugim Fakultetima istog profila,
 • predavač na brojnim Seminarima u sklopu edukacije košarkaških trenera u Republici Hrvatskoj i drugim europskim zemljama,
 • 2010. godine kao autor, a sa suradnicima, izdao sveučilišni udžbenik iz predmeta KOŠARKA – „Antropološka analiza košarkaške igre“ za potrebe studenata i trenera
 • 2015. godine, na web stranicama Kineziološkog fakulteta, u koautorstvu objavljuje stručni materijal – skriptu „Temelji košarkaške igre“ namijenjenu prvenstveno studentima kao pomoć u pripremanju ispita iz predmeta KOŠARKA

znanstvena djelatnost

 • kao izlagatelj sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima diljem svijeta,
 • autor je velikog broja znanstvenih i stručnih članaka publiciranih kako u domaćim, tako i u inozemnim časopisima,
 • istraživač i suradnik u projektima MZRH, a sam je nositelj dva projekta – „Mini košarka“ i „Zdravstvene navike sportskih trenera“

područja istraživanja:

 • košarkaška igra – kroz analizu i deskripciju bazičnih i specifičnih znanja, sposobnosti, osobina i karakteristika košarkaša i košarkašica svih uzrasnih kategorija; trenažni proces u košarci i njegove odrednice …

stručna djelatnost

 • košarkaš, košarkaški trener … od 1998. godine pa sve do 2014. godine član Stručnog savjeta Hrvatskog košarkaškog saveza. Unutar navedenog perioda, od 2005. do 2014. godine predsjednik iste institucije.
 • od 1987. godine izrazito aktivan u međunarodnoj sportskoj asocijaciji SPECIJALNA OLIMPIJADA – sport osoba sa mentalnim hendikepom

ostalo

 • govori pasivno tri strana jezika, talijanski, njemački i engleski,
 • dobitnik državne nagrade „Franjo Bučar“ za posebna postignuća u sportu,
 • od strane Fakultetskog vijeća Fakulteta za fizičku kulturu izabran je 1997. godine za dekana te tu funkciju obnaša u dva mandata, 1997. do 1999. godine i 1999. do 2001. godine

Damir_Knjaz prof.dr.sc. Damir Knjaz

Redoviti profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nositelj predmeta KOŠARKA
Voditelj Laboratorija za sportske igre

područje istraživanja

 • dijagnostika bazičnih i specifičnih sposobnosti košarkaša svih uzrasnih kategorija,
 • dijagnostika specifičnih motoričkih znanja košarkaša svih uzrasnih kategorija,
 • istraživanje utjecaja trenažnog procesa na uspješnost u košarkaškoj igri,
 • istraživanje utjecaja fiziološkog opterećenja na kvalitetu specifične motoričke izvedbe različitih znanja u košarci

nastavna djelatnost:

 • redoviti profesor na predmetu Košarka na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 • voditelj studijskog smjera Košarka na Studijskom centru za izobrazbu trenera,
 • nositelj predmeta Košarka na stručnom studiju za izobrazbu trenera,
 • u razdoblju od siječnja do lipnja 2009. godine preuzeo je nositeljstvo predmeta “MensBasketball” na jednom od najprestižnijih američkih sveučilišta, Penn State University te ga samostalno vodio tijekom proljetnog semestra. Osim toga, boravio je i na University of Sport, Oslo i na Comenius University Bratislava, Slovačka, u trajanju po mjesec dana. Pozvani je predavač na Beijing Sport University, Kina, Masaryk University, Brno, Češka te Gonzaga University, Washington, SAD

znanstvena djelatnost:

 • aktivno je sudjelovao na više od 30 znanstvenih i stručnih konferencija i skupova,
 • voditelj je projekta „Utjecaj fiziološkog opterećenja na promjene u nekim kinematičkim parametrima kod izvođenja specifičnih motoričkih znanja iz područja košarkaške igre“ te je sudjelovao u tri znanstveno-istraživačka projekta: „Mini košarka“, „Zdravstvene navike sportskih trenera“ i „Kreiranje centra izvrsnosti za studij lokomocije“ MZOS-a RH,
 • objavio je više od 120 znanstvenih i stručnih radova

stručna djelatnost:

 • košarkaški trener; FIBA certified coach: Licence No: 2008019865;
 • suosnivač je Hrvatske košarkaške akademije, a njen je predsjednik bio od 1999. do 2003. godine,
 • trenutačno obnaša funkcije predsjednika Odbora za edukaciju i istraživanja u košarci Udruge hrvatskih košarkaških trenera, predstavnika Hrvatskog košarkaškog saveza u FIBA Europe Youth Committee, člana International Committee of NABC u SAD kao jedini član iz Europe te vanjskog člana Research Committee NABC u SAD,
 • član je Stručno-programskog povjerenstva Sportskog saveza Grada Zagreba,
 • član je ECSS-a, Udruge kineziologa Hrvatske, Udruge kineziologa Grada Zagreba, Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja te ISIA (Međunarodne asocijacije učitelja skijanja),
 • predavač je na mnogim košarkaškim i ostalim stručnim seminarima i radionicama u Hrvatskoj, Europi i svijetu

Tomislav_Rupčić1doc.dr.sc. Tomislav Rupčić

Docent Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za kineziologiju sporta

predmet KOŠARKA

područje istraživanja:

 • dijagnostika bazičnih i specifičnih sposobnosti košarkaša svih uzrasnih kategorija,
 • dijagnostika specifičnih motoričkih znanja košarkaša svih uzrasnih kategorija,
 • istraživanje utjecaja trenažnog procesa na uspješnost u košarkaškoj igri,
 • istraživanje utjecaja fiziološkog opterećenja na kvalitetu specifične motoričke izvedbe različitih znanja u košarci
 • kinematička analiza motoričkih gibanja u ostalim sportskim igrama i disciplinama

nastavna djelatnost:

 • predavač na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije (Košarka), izvanrednom i redovnom Studiju za izobrazbu trenera košarke pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na doktorskom studiju kineziologije u okviru predmeta “Istraživanje sporta i sportskih aktivnosti”,
 • predavač na predmetu “Basketball” koji se izvodi u sklopu Erasmus+ programa na engleskom jeziku,
 • do sada održao brojne seminare u sklopu edukacije košarkaških trenera u RH

znanstvena djelatnost:

 • sudjelovao je i izlagao svoja istraživanja na brojnim međunarodnim konferencijama,
 • do sada je objavio preko 40 znanstvenih radova u brojnim domaćim i stranim znanstvenim časopisima,
 • voditelj znanstvenog projekta: “Utjecaj fiziološkog opterećenja na promjene u nekim kinematičkim parametrima kod izvođenja specifičnih motoričkih znanja iz područja košarkaške igre“

stručna djelatnost:

 • aktivno je obnašao dužnost trenera u omladinskim pogonima košarkaških klubova Zagreb iz Zagreba i Cedevita iz Zagreba,
 • proteklih desetak godina aktivno uključen (trener i izbornik) u rad svih mlađih reprezentativnih košarkaških selekcija RH,
 • od zapaženih rezultata ostvario je: 5. mjesto na U18 Europskom prvenstvu u Litvi, 2010. godine; 1. mjesto na U16 Europskom prvenstvu u Češkoj, 2011. godini, 2. mjesto na Olimpijskim igrama mladih u Nizozemskoj, 2013. godine, 2. mjesto u prvenstvu Hrvatske sa kadetskom selekcijom košarkaškog kluba Zagreb iz Zagreba, 2014. godine, 3. mjesto u prvenstvu Hrvatske sa kadetskom selekcijom košarkaškog kluba Cedevita iz Zagreba, 2015. godine, 2. mjesto na Europskim sveučilišnim igrama sa reprezentacijom Sveučilišta u Zagrebu, 2016. godine,
 • također surađuje sa brojnim košarkašima kao individualni trener za unapređenje motoričkih znanja (tehnika) i specifične kondicijsko – motoričke pripreme

Željko LukendaŽeljko Lukenda, prof.

Vanjski suradnik na predmetu Košarka

 • rođen je 19.04.1963. godine u Slavonskom Brodu,
 • osnovnu školu završio je u Sikirevcima, a srednju u Slavonskom Brodu,
 • na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu diplomirao je 1988. godine. Na istom fakultetu 1992. godine upisao i odslušao sva četiri semestra Poslijediplomskog specijalističkog studija iz predmeta Košarka.

nastavna djelatnost:

 • od 1989. do 1994. godine zaposlen je u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića, kao profesor TZK. 1994. godine izabran za predavača, a 2000. godine biran u zvanje višeg predavača na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura. Od 1997. godine voditelj je Katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu na istom Fakultetu,
 • na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2005. do danas biran je za vanjskog suradnika i sudjeluje u izvođenju vježbi na predmetu Košarka

stručna djelatnost:

 • od 1988. godine bavi se trenerskim radom u košarci kao trener mlađih dobnih kategorija, a od 1994. bio je trener seniorske momčadi HAKK «Mladost» koja se natjecala u A2 ligi Košarkaškog prvenstva Hrvatske

nagrade i priznanja:

 • 2007. godine dobiva Zlatnu značku Kineziološkog saveza Republike Hrvatske za dugogodišnji rad u struci te 2015. godine Zahvalnicu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za dugogodišnji rad u provedbi nastavnih programa Kineziološkog fakulteta

IMG-20160906-WA0011

Davor Pavlović, prof.

Vanjski suradnik na predmetu Košarka

 • Davor Pavlović rođen je 05.06.1972. godine u Požegi, Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Osnovnu i srednju tehničku školu završio je u Požegi, nakon čega se upisuje na Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 1997. godine- usmjerenje – Košarka

nastavna djelatnost

 • od 1999. – 2007. godine radi kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture i voditelj školskog sportskog kluba u Osnovnoj školi “Antun Branko Šimić” u Zagrebu,
 • izabran je 21.06.2007. godine u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti polje odgojne znanosti, grana kineziologija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje od tada kontinuirano izvodi nastavu od minimalno 450 sati godišnje,
 • od 2004/05. godine do danas aktivno izvodi nastavu na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnik na predmetu košarka od minimalno 30 sati godišnje,
 • od 2009. godine imenuje se vanjskim suradnikom Kineziološkog fakulteta na obaveznom modulu Kineziologija u edukaciji na diplomskom studiju kineziologije,
 • izabran je 25.01.2012. godine u nastavno zvanje Višeg predavača u području društvenih znanosti polje odgojne znanosti, grana kineziologija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • dobitnik je priznanja i zlatne značke od strane Hrvatskog kineziološkog saveza za uspješan rad

znanstvena i stručna djelatnost

 • kao autor i koautor objavio je više znanstvenih i stručnih radova, koje je prezentirao na međunarodnim i nacionalnim stručnim skupovima,
 • na web stranicama Šumarskog fakulteta izložena su predavanja Davora Pavlovića kao nastavni tekst u obliku skripte za studente koji je pozitivno ocijenjen i recenziran od stručnog povjerenstva

ostala stručna djelatnost

 • član izvršnog odbora Zagrebačkog sveučilišnog sportskog saveza u razdoblju od 2011. – 2015. godine,
 • voditelj je muške sveučilišne košarkaške momčadi na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima,
 • član je saveza nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture visokih učilišta Hrvatske,
 • član je Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu,
 • tajnik je i jedan od osnivača Studentske sportske udruge Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Quercus“

img1122Domagoj Šimunović, mag.cin.

Vanjski suradnik na predmetu Košarka

 • rođen 03.12.1987. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Opću gimnaziju pohađao u Novskoj. Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu je upisao 2006. godine, a diplomirao je 03.04.2013. godine obranom diplomskog rada pod naslovom „Individualna tehnika i taktika košarkaša na unutarnjim pozicijama u fazi napada“.

nastavna djelatnost:

 • od 2015. godine imenovan je za vanjskog suradnika na predmetu Košarka na Sveučilišnom dodiplomskom studiju Kineziološkog fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera u Zagrebu.

radno iskustvo:

 • od 2014. do 2015. završio stručno osposobljavanje za profesora Tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi “Jelkovec” u Zagrebu. Također od 2015. godine obnaša dužnost Tehničkog tajnika Ureda državnih reprezentacija pri Hrvatskom košarkaškom savezu.

stručna djelatnost:

 • kao igrač prošao sve uzrasne kategorije. Po završetku studija aktivno se uključuje u rad sa mlađim dobnim kategorijama:
 • 2010. – 2014. (KK Zagreb – pomoćni trener U16 momčadi)
 • 2014. – 2015. (KK Cedevita – pomoćni trener U16 momčadi)
 • 2015. (KK Mladost – glavni trener U16 momčadi)

Iva BorovićIva Borović, prof.

Vanjski suradnik na predmetu Košarka

 • rođena 05.10.1988. godine u Zadru, Hrvatica, državljanka RH
 • godina diplomiranja: 2013.
 • vanjski suradnik na predmetu Košarka 2014.
 • postdiplomski – Doktorski studiji od 2015. – smjer Kineziologija sporta

školovanje:

 • osnovnu i srednju Ekonomsku školu pohađala u Zadru. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2007. godine, na kojem je diplomirala 2013. godine. Postdiplomski studij (modul Kineziologija sporta) upisuje 2015. godine

nastavna djelatnost:

 • od 2014. godine imenovana je vanjskom suradnicom na predmetu Košarka na Sveučilišnom studiju i Studijskom centru za izobrazbu trenera u Zagrebu.

stručna djelatnost:

 • od 2013. zaposlena je kao trenerica mlađih kategorija u Ženskom košarkaškom klubu „Medveščak“- Zagreb, gdje ujedno aktivno igra i za njihovu seniorsku ekipu. Aktivna je članica Hrvatske ženske seniorske košarkaške reprezentacije s kojom je nastupala na Europskom Prvenstvu u Mađarskoj 2015. godine

sportski uspjesi:

 • kadetsko prvenstvo Hrvatske 1. mjesto (2004.),
 • juniorsko prvenstvo Hrvatske 3. mjesto (2005.),
 • seniorsko prvenstvo Hrvatske 1. mjesto (2014., 2015., 2016.),
 • kup Hrvatske „Ružica Meglaj – Rimac 1. mjesto ( 2015. i 2016.).

Hrvoje Garafolić
Hrvoje Garafolić, prof.

Vanjski suradnik na predmetu Košarka

 • mag.cin. Hrvoje Garafolić, rođen 27.07.1990. godine u Varaždinu, neoženjen, Hrvat, državljanin RH.
školovanje:
 • osnovnu školu i dvojezičnu gimnaziju pohađao u Varaždinu. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2009. godine na kojem je diplomirao 16. prosinca 2014. godine.
nastavna djelatnost:
 • od 2015. godine imenovan je za vanjskog suradnika na predmetu Košarka na integriranom preddiplomskom i diplomskom Sveučilišnom studiju Kineziološkog fakulteta i Studijskog centra za izobrazbu trenera u Zagrebu.
radno iskustvo:
 • od 2015. do 2016. godine odrađuje stručno osposobljavanje u “Centru za autizam” u Zagrebu. Od 2016. godine zaposlen je u “Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava”.
stručna djelatnost:
 • kao igrač prošao je sve uzrasne kategorije u KK “Vindija” iz Varaždina. Bio je povremeni član kadetske i juniorske reprezentacije Hrvatske. Tijekom cijelog studija aktivno igra košarku, a trenutno brani boje zagrebačkog prvoligaša “Hermes Analitice” gdje je uključen i u rad sa mlađim dobnim kategorijama.
 • od 2012. do 2016. godine nastupao je za selekciju Zagrebačkog sveučilišta koja je osvojila zlato na PH i srebro na “Europskim sveučilišnim igrama”.
znanstvena djelatnost:
 • tijekom studija te nakon njega sudjelovao je na niz znanstveno – stručnih konferencija te je objavio nekoliko stručnih i znanstvenih radova.

 

Demonstratori:

Ivana MikulčićIvana Mikulčić Domagoj BaracDomagoj Barac