O nama

Voditelji laboratorija za sportske igre:

Damir_Knjaz
prof.dr.sc. Damir Knjaz

Redoviti profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nositelj predmeta KOŠARKA

Voditelj Laboratorija za sportske igre

područje istraživanja:

 • dijagnostika bazičnih i specifičnih sposobnosti košarkaša svih uzrasnih kategorija,
 • dijagnostika specifičnih motoričkih znanja košarkaša svih uzrasnih kategorija,
 • istraživanje utjecaja trenažnog procesa na uspješnost u košarkaškoj igri,
 • istraživanje utjecaja fiziološkog opterećenja na kvalitetu specifične motoričke izvedbe različitih znanja u košarci

nastavna djelatnost:

 • redoviti profesor na predmetu Košarka na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • voditelj studijskog smjera Košarka na Studijskom centru za izobrazbu trenera;
 • nositelj predmeta Košarka na stručnom studiju za izobrazbu trenera;
 • u razdoblju od siječnja do lipnja 2009. godine preuzeo je nositeljstvo predmeta “MensBasketball” na jednom od najprestižnijih američkih sveučilišta, Penn State University te ga samostalno vodio tijekom proljetnog semestra. Osim toga, boravio je i na University of Sport, Oslo i na Comenius University Bratislava, Slovačka, u trajanju po mjesec dana. Pozvani je predavač na Beijing Sport University, Kina, Masaryk University, Brno, Češka te Gonzaga University, Washington, SAD.

znanstvena djelatnost:

 • aktivno je sudjelovao na više od 30 znanstvenih i stručnih konferencija i skupova;
 • voditelj je projekta „Utjecaj fiziološkog opterećenja na promjene u nekim kinematičkim parametrima kod izvođenja specifičnih motoričkih znanja iz područja košarkaške igre“ te je sudjelovao u tri znanstveno-istraživačka projekta: „Mini košarka“, „Zdravstvene navike sportskih trenera“ i „Kreiranje centra izvrsnosti za studij lokomocije“ MZOS-a RH;
 • objavio je više od 120 znanstvenih i stručnih radova.

stručna djelatnost:

 • košarkaški trener; FIBA certified coach: Licence No: 2008019865;
 • suosnivač je Hrvatske košarkaške akademije, a njen je predsjednik bio od 1999. do 2003. godine;
 • trenutačno obnaša funkcije predsjednika Odbora za edukaciju i istraživanja u košarci Udruge hrvatskih košarkaških trenera, predstavnika Hrvatskog košarkaškog saveza u FIBA Europe Youth Committee, člana International Committee of NABC u SAD kao jedini član iz Europe, te vanjskog člana Research Committee NABC u SAD;
 • član je Stručno-programskog povjerenstva Sportskog saveza Grada Zagreba;
 • član je ECSS-a, Udruge kineziologa Hrvatske, Udruge kineziologa Grada Zagreba, Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja te ISIA (Međunarodne asocijacije učitelja skijanja);
 • predavač je na mnogim košarkaškim i ostalim stručnim seminarima i radionicama u Hrvatskoj, Europi i svijetu.
Tomislav_Rupčić1
doc.dr.sc. Tomislav Rupčić

Docent Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predmet KOŠARKA

Zavod za kineziologiju sporta

Stručni voditelj laboratorija za sportske igre

područje istraživanja:

 • dijagnostika bazičnih i specifičnih sposobnosti košarkaša svih uzrasnih kategorija,
 • dijagnostika specifičnih motoričkih znanja košarkaša svih uzrasnih kategorija,
 • istraživanje utjecaja trenažnog procesa na uspješnost u košarkaškoj igri,
 • istraživanje utjecaja fiziološkog opterećenja na kvalitetu specifične motoričke izvedbe različitih znanja u košarci
 • kinematička analiza motoričkih gibanja u ostalim sportskim igrama i disciplinama

nastavna djelatnost:

 • predavač na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije (Košarka), izvanrednom i redovnom Studiju za izobrazbu trenera košarke pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na doktorskom studiju kineziologije u okviru predmeta Istraživanje sporta i sportskih aktivnosti
 • predavač na predmetu Basketball koji se izvodi u sklopu Erasmus programa na engleskom jeziku
 • do sada održao brojne seminare u sklopu edukacije košarkaških trenera u RH

znanstvena djelatnost:

 • sudjelovao je i izlagao svoja istraživanja na brojnim međunarodnim konferencijama,
 • do sada je objavio preko 40 znanstvenih radova u brojnim domaćim i stranim znanstvenim časopisima
 • voditelj znanstvenog projekta: “Utjecaj fiziološkog opterećenja na promjene u nekim kinematičkim parametrima kod izvođenja specifičnih motoričkih znanja iz područja košarkaške igre“

stručna djelatnost:

 • aktivno je obnašao dužnost trenera u omladinskim pogonima košarkaških klubova Zagreb iz Zagreba i Cedevita iz Zagreba,
 • proteklih desetak godina aktivno uključen (trener i izbornik) u rad svih mlađih reprezentativnih košarkaških selekcija RH
 • od zapaženih rezultata ostvario je: 5. mjesto na U18 Europskom prvenstvu u Litvi, 2010. godine; 1. mjesto na U16 Europskom prvenstvu u Češkoj, 2011. godini, 2. mjesto na Olimpijskim igrama mladih u Nizozemskoj, 2013. godine, 2. mjesto u prvenstvu Hrvatske sa kadetskom selekcijom košarkaškog kluba Zagreb iz Zagreba, 2014. godine, 3. mjesto u prvenstvu Hrvatske sa kadetskom selekcijom košarkaškog kluba Cedevita iz Zagreba, 2. mjesto na Europskim sveučilišnim igrama sa reprezentacijom Sveučilišta u Zagrebu
 • također surađuje sa brojnim košarkašima kao individualni trener za unapređenje motoričkih znanja (tehnika) i specifične kondicijsko – motoričke pripreme

Suradnici Laboratorija za sportske igre:

Ljubomir_Antekolović
prof.dr.sc. Ljubomir Antekolović

Izvanredni profesor na katedri za Atletiku

područje istraživanja:

 • biomehanička analiza u atletici
 • dijagnostika motoričkih i funkcionalnih sposobnosti u atletici
 • metodika treninga u atletici
 • analiza pokreta u sportu

nastavna djelatnost:

 • nastavnik na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na predmetima Atletika i izbornom predmetu Audiovizualna sredstva u sportu
 • nastavnik na specijalističkim predmetima Atletike na Stručnom studiju za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu

znanstvena djelatnost:

 • sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima
 • suradnik na tri znanstvena projekta MZOŠ (projekt broj 034005, 0034209 i 034-0000000-2340)
 • objavio kao autor i koautor više od 70 znanstvenih i stručnih radova

stručna djelatnost:

 • transfer znanstvenih i stručnih spoznaja u sportsku praksu ostvaruje kroz suradnju sa stručnim timom hrvatske skakačice u vis Blanke Vlašić (treneri – Joško Vlašić, prof., Bojan Marinović) u kojoj analizira biomehaničku izvedbu
 • kao kondicijski trener surađuje s brojnim sportašima (Vlado Alanović, Goran Kalamiza, Gordan Giriček, Ivo Karlović, Nika Ožegović, Marin Čilić…)

Marijo_Baković
dr.sc. Marijo Baković

Asistent na katedri za Atletiku

školovanje:

 • osnovnu školu, gimnaziju i Kineziološki fakultet završio u Zagrebu. Student poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije

područje istraživanja:

 • dijagnostika bazičnih i specifičnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti u atletici
 • biomehanička analiza ljudske lokomocije u treningu i sportu
 • metodika i efekti atletskog i kondicijskog treninga
 • istraživanje utjecaja trenažnih procesa i antropološkog statusa sportaša na rezultat u sportu

nastavna djelatnost:

 • predavač na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju kineziologije na kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetu Atletika, predmetima izbornog modula Atletika te izbornom predmetu Biomehanička analiza
 • predavač na stručnom studiju za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • licencirani predavač Svjetske atletske federacije (IAAF)

znanstvena djelatnost:

 • sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja kineziologije i sportskih znanosti
 • do sada objavio priručnik iz Atletike za trenere i studente kineziologije te više od 15 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i konferencijama
 • suradnik na tri znanstvena projekta (MZOŠ i suradnja s gospodarskim subjektima)

stručna djelatnost:

 • kondicijski trener sportaša od 2005. godine (tenis, košarka, rukomet, nogomet)
 • koordinator programa Dječje atletike u Hrvatskom atletskom savezu
 • član znanstvene komisije u Hrvatskom atletskom savezu
 • savjetnik za atletske programe djece i mladih u Hrvatskom akademskom atletskom klubu Mladost

Vjekoslav_Cigrovski
doc.dr.sc. Vjekoslav Cigrovski

Docent na predmetima: Skijanje, Skijaško trčanje te Modul skijanje

područje istraživanja:

 • dijagnostika bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti natjecatelja u alpskome skijanju i skijaškom trčanju,
 • dijagnostika specifičnih motoričkih znanja alpskih skijaša i skijaških trkača natjecateljske i rekreacijske razine,
 • biomehanička efikasnost alpskih skijaša i skijaša trkača natjecateljske razine,
 • znanje o prehrani i prehrambene navike sportaša

nastavna djelatnost:

 • nastavnik na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije, izvanrednom i redovnom Studiju za izobrazbu trenera alpskoga skijanja pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
 • sudjeluje na seminarima za edukaciju učitelja i trenera alpskoga skijanja u RH

znanstvena djelatnost:

 • sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima na kojima prezentira rezultate istraživanja,
 • kao suradnik – istraživač sudjelovao je u realizaciji dva projekta odobrena od MZOŠ: «Biomehanička efikasnost vrhunskih hrvatskih sportaša» – voditelja prof. dr. sc. Mladena Mejovšeka te «Znanje o prehrani i prehrambene navike sportaša» – voditeljice prof. dr. sc. Branke Matković
 • iz svog područja istraživanja objavljuje znanstvenih radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima

stručna djelatnost:

 • od 2004. godine aktivan je u Sportsko dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na poslovima mjerenja, analize i interpretacije rezultata testiranja antropološkog statusa alpskih skijaša svih dobnih kategorija
 • aktivno je uključen u rad SK Sljeme Zagreb te HZUTS-a (Hrvatski Zbor Učitelja i Trenera Sportova na snijegu)

Tomislav_Đurković
doc.dr.sc. Tomislav Đurković

Docent na predmetu Odbojka

područje istraživanja:

 • dijagnostika treniranosti bazičnih i specifičnih karakteristika i sposobnosti odbojkaša i odbojkašica svih dobnih skupina
 • dijagnostika specifičnih motoričkih znanja odbojkaša i odbojkašica svih dobnih kategorija
 • analize situacijske učinkovitosti odbojkaša i odbojkašica svih dobnih kategorija

nastavna djelatnost:

 • od 2001. do 2003. godine sudjeluje u organizaciji nastave na Sveučilišnom dodiplomskom studiju na predmetu odbojka kao vanjski suradnik.
 • na Kineziološkom fakultetu je zaposlen od 2003. godine u zvanju asistenta na Sveučilišnom dodiplomskom studiju na predmetu Odbojka.
 • također sudjeluje u provođenju nastave na predmetu Volleyball te RSCIT – u.
 • koautor je priručnika koji se koristi na Sveučilišnom dodiplomskom studiju na predmetu odbojka: „Nastavne teme iz odbojke za osnovne škole – priručnik za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture“, priručnika „Volleyball“ koji se koristi na Sveučilišnom dodiplomskom studiju na predmetu „Volleyball“ koja se izvodi na engleskom jeziku, knjige „Uvod u specijalizaciju igračkih uloga u odbojci“ koja se koristi u provođenju nastave na odjelu za izobrazbu trenera Društvenog Veleučilišta u Zagrebu smjer Odbojka
 • kao član uredništva sudjelovao je u pokretanju stručnog časopisa pod nazivom „Odbojkaški trener“. Danas je Tomislav Đurković zaposlen kao docent na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetu Odbojka.

stručna djelatnost:

 • tijekom školovanja igra odbojku u odbojkaškom klubu Zadar. Trenerskim poslom bavi se od 1999. godine.

trenerski rad:

klupski

 • 2000 – 2005. AOK Mladost Zagreb
 • 2001. – 2. mjesto državnom prvenstvu za mlađe kadete – prvi trener
 • 2001. – 1. mjesto u Hrvatskom nacionalnom kupu za seniore – pomoćni trener
 • 2001. – 1. mjesto u Hrvatskom nacionalnom prvenstvu za seniore – pomoćni trener
 • 2002. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za mlađe kadete – prvi trener
 • 2002. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za juniore – pomoćni trener
 • 2003. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za mlađe kadete – prvi trener
 • 2003. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za juniore – prvi trener
 • 2004. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za mlađe kadete – prvi trener
 • 2004. – 1. mjesto u Hrvatskom nacionalnom kupu za seniore – pomoćni trener
 • 2004. – 2. mjesto u Hrvatskom nacionalnom prvenstvu za seniore – pomoćni trener
 • 2004. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za juniore – prvi trener
 • 2005. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za juniore – prvi trener
 • 2005. – 1. mjesto u Hrvatskom nacionalnom kupu za seniore – pomoćni trener
 • 2005. – 2. mjesto u Hrvatskom nacionalnom prvenstvu za seniore – pomoćni trener
 • 2005. – 2009. ŽOK Azena Velika Gorica
 • 2005. – 16 finala Kupa CEV – a, nastup u Interligi
 • 2006. – final four kupa, 4. Mjesto na juniorskom prvenstvu Hrvatske
 • 2009. – 5. mjesto u PH – ulazak u CEV kup
 • 2009. – 2012. OK Zagreb
 • 2011. – 3. mjesto u regularnom dijelu lige; četvrtfinale prvenstva
 • 2013. – 2016. HAOK Mladost Zagreb
 • 2015. – 1. mjesto u 1b nacionalnoj seniorskoj odbojkaškoj ligi
 • 2016. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za juniorke – prvi trener
 • 2016. – 1. mjesto na državnom prvenstvu za kadetkinje – prvi trener
 • 2016. – 2. mjesto u 1b nacionalnoj seniorskoj odbojkaškoj ligi

reprezentativni:

 • 2003. kadetska muška reprezentacija – prvi trener (8. mjesto na EP/Zagreb)
 • 2002. juniorska muška reprezentacija – pomoćni trener (11. mjesto na EP u Wladislawovo/Poljska
 • 2001. juniorska muška reprezentacija – pomoćni trener (kvalifikacije za EP/Syros – Grčka)
 • 2003. juniorska muška reprezentacija – pomoćni trener (kvalifikacije za SP/Gabrovo – Bugarska)
 • 2004. muška reprezentacija Sveučilišta u Zagrebu – prvi trener (1. mjesto na prvenstvu Hrvatske/Rovinj; 1. mjesto na EP Sveučilišnih reprezentacija/Braga – Portugal
 • 2005. seniorska muška odbojkaška reprezentacija – pomoćni trener (trofej Zagreba
 • 2008. muška reprezentacija Sveučilišta u Zagrebu – prvi trener (1. mjesto na prvenstvu Hrvatske/Crikvenica; četvrtfinale na EP Sveučilišnih reprezentacija/Camerino – Italija
 • 2009. ženska reprezentacija Sveučilišta u Zagrebu (1. mjesto na prvenstvu Hrvatske/Zagreb)

znanstvena djelatnost:

 • sudjelovao je u mnogim znanstveno – stručnim istraživanjima i konferencijama o čemu svjedoče napisani i objavljeni radovi. Objavio je 24 znanstvena rada objavljenih u znanstvenim časopisima i zbornicima radova te 11 stručnih radova objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima radova. Sudjelovao je na dva znanstveno – istraživačka projekta.

dsc_5571 prof.dr.sc. Siniša Kovač

Izvanredni profesor na predmetima Biomehanika i Korektivna gimnastika

područje istraživanja:

 • biomehanička dijagnostika statusa posture korištenjem 3D tehnologije;
 • izokinetička dijagnostika mišićnih potencijala sa biomehaničkim analizama rezultata;
 • kinematička dijagnostika i analiza kretnih struktura u različitim sportovima;
 • biomehanička analiza tehnike alpskog skijanja sa dinamičko – kinetičkim alatima

nastavne djelatnosti:

 • sveučilišni profesor Biomehanike na prvom i drugom ciklusu studija – Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja;
 • sveučilišni profesor Korektivne gimnastike na prvom ciklusu studija – Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja;
 • Izabrani predavač na trećem ciklusu (doktorski studij) – nastavni predmet Kineziometrija, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja;
 • Izabrani predavač na smjeru Kondicijska priprema sportaša – Zagrebačko sveučilište, Kineziološki fakultet;
 • Predavač na svim tečajevima za učitelje i trenere alpskog skijanja u BiH

znanstvena djelatnost:

 • aktivno sudjelovao, sa izlaganjem svojih istraživanja, na brojnim međunarodnim konferencijama i simpozijima;
 • sudjelovao na više međunarodnih istraživačkih projekata financiranih od E.C., u svojstvu istraživača i koordinatora cijelih istraživanja te kao izvorni autor projekta;
 • autor sveučilišnih knjiga iz oblasti Biomehanike i aplikativne kinetike;
 • autor niza znanstvenih radova u periodu od 1997. do danas, objavljenih u indexiranim znanstvenim časopisima

stručna djelatnost:

 • obanašao dužnost glavnog trenera Ski reprezentacije BiH od 1997. do 2004. god. sa učešćem na Olimpijskim igrama, svjetskim prvenstvima i natjecanjima za Europski i Svjetski kup, u datom periodu;
 • obnaša dužnost predsjednika Asocijacije trenera i učitelja skijanja u BiH (članica ISIA-e);
 • obnašao dužnost člana svjetskog povjerenstva F.I.S.-e za skijanje mladih;
 • obnašao dužnost koordinatora, organizacijskog team leadera i dopredsjednika organizacijskog odbora međunarodnog simpozija „NTS“ u Sarajevu, BiH

bojan-matkovic prof.dr.sc. Bojan Matković

Redoviti profesor u trajnom zvanju – predmet KOŠARKA

 • rođen 11. veljače 1955. godine u Varaždinu, Republika Hrvatska

školovanje

 • osnovnu školu i gimnaziju završio u Varaždinu
 • 1973. godine upisao Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu, te u proljeće 1978. godine
 • diplomirao ocjenom izvrstan obranivši rad pod naslovom „Relacije između školskog uspjeha i efikasnosti igranja košarke u pionirskom uzrastu“ pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Milana Blašković
 • 1984. godine apsolvirao poslijediplomski studij i obranio magistarski rad s naslovom „Relacije antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša kadetskog uzrasta“
 • 1992. godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu uspješno brani doktorsku disertaciju pod naslovom „Efikasnost različitih metoda u procesu košarkaškog treninga mentalno retardiranih osoba“, te stječe naslov doktora znanost
 • kao asistent, potom docent pa izvanredni te redovni i redovni profesor u trajnom zvanju, radi na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kontinuirano od 01. studenog 1978. godine

nastavna djelatnost

 • nastavnik na integralnom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije – KOŠARKA, izvanrednom i redovnom Studiju za izobrazbu trenera košarke pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, te na doktorskom studiju kineziologije
 • gost predavač na drugim Fakultetima istog profila
 • predavač na brojnim Seminarima u sklopu edukacije košarkaških trenera u Republici Hrvatskoj i drugim europskim zemljama
 • 2010. godine kao autor, a sa suradnicima, izdao sveučilišni udžbenik iz predmeta KOŠARKA – „Antropološka analiza košarkaške igre“ za potrebe studenata i trenera
 • 2015. godine, na web stranicama Kineziološkog fakulteta, u koautorstvu objavljuje stručni materijal – skriptu „Temelji košarkaške igre“ namijenjenu prvenstveno studentima kao pomoć u pripremanju ispita iz predmeta KOŠARKA

znanstvena djelatnost

 • kao izlagatelj sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima diljem svijeta
 • autor je velikog broja znanstvenih i stručnih članaka publiciranih kako u domaćim, tako i u inozemnim časopisima
 • istraživač i suradnik u projektima MZRH, a sam je nositelj dva projekta – „Mini košarka“ i „Zdravstvene navike sportskih trenera“

područja istraživanja:

 • košarkaška igra – kroz analizu i deskripciju bazičnih i specifičnih znanja, sposobnosti, osobina i karakteristika košarkaša i košarkašica svih uzrasnih kategorija; trenažni proces u košarci i njegove odrednice …

stručna djelatnost

 • košarkaš, košarkaški trener … od 1998. godine pa sve do 2014. godine član Stručnog savjeta Hrvatskog košarkaškog saveza. Unutar navedenog perioda, od 2005. do 2014. godine predsjednik iste institucije.
 • od 1987. godine izrazito aktivan u međunarodnoj sportskoj asocijaciji SPECIJALNA OLIMPIJADA – sport osoba sa mentalnim hendikepom

ostalo:

 • govori pasivno tri strana jezika, talijanski, njemački i engleski
 • dobitnik državne nagrade „Franjo Bučar“ za posebna postignuća u sportu
 • od strane Fakultetskog vijeća Fakulteta za fizičku kulturu izabran je 1997. godine za dekana, te tu funkciju obnaša u dva mandata, 1997. do 1999. godine i 1999. do 2001. godine

Ivan_Segedi
doc.dr.sc. Ivan Segedi

Docent na katedri za polistrukturalne discipline – predmet Judo

područje istraživanja:

 • konstrukcija i validacija specifičnih testova za procjenu sposobnosti sportaša
 • utjecaj antropoloških sposobnosti i osobina na situacijsku efikasnost sportaša
 • utjecaj motoričkih znanja na sportski rezultat
 • istraživanje utjecaja različitih metodičkih oblika rada na poboljšanje motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja

nastavna djelatnost:

 • izvodi na stavu na integriranom sveučilišnom studiju kineziologije na predmetima Judo, Karate i Samoobrana
 • sudjeluje u izvedbi nastave Judo na engleskom jeziku za inozemne studente u sklopu ERASMUS projekta
 • u okviru Studijskog centra za izobrazbu trenera sudjeluje u izvedbi nastave na predmetima: Antropološka analiza, Kineziološka analiza, Metodika tehničko taktičke pripreme, Metodika kondicijske pripreme, planiranje i programiranje za module iz grupe polistrukturalnih disciplina
 • aktivno sudjeluje u organizaciji i predavanjima na licencnom trenerskom seminaru Hrvatskog judo saveza, Hrvatskog karate saveza i Hrvatskog kickboxing saveza.

znanstvena djelatnost:

 • u dosadašnjem radu je objavio 43 cjelovita znanstvena rada i 23 stručna rada te 24 znanstvena i stručna sažetka
 • objavio je priručnik: „Judo osnove“, kao i recenzirane nastavne materijale za nastavu predmeta Judo na engleskom jeziku: „Basic Judo“
 • aktivno sudjeluje i prezentira radove na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama
 • jedan je od organizatora te urednik zbornika za međunarodne konferencije „Applicable Research in Judo“

stručna djelatnost:

 • judom se bavi od 1986. godine i nosilac je crnog pojasa 3. DAN. Bio je kadetski, dvostruki juniorski i trostruki seniorski prvak Hrvatske u judu te član svih nacionalnih selekcija
 • radio je kao kondicijski trener u omladinskoj školi NK Dinama, a trenutno je kondicijski trener u prvoj momčadi NK Lokomotive
 • kondicijski je trener nacionalne Kata selekcije Hrvatskog karate saveza