Laboratorij za sportske igre

Laboratorij za sportske igre osnovan je odlukom Dekanskog kolegija Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 5. srpnja 2016. godine. Spomenuti laboratorij obuhvaća prostor od 380 m2, od čega 365 m2 zauzima sportska dvorana u kojoj se provode mjerenja te prostor od 15 m2 koji služi za direktnu analizu dobivenih rezultata i njihovu interpretaciju kao i za potrebe skladišnog prostora za znanstveno – dijagnostičku opremu koja je pridružena laboratoriju za sportske igre.

Laboratorij je opremljen vrhunskom dijagnostičkom opremom, kao što je OPTO JUMP SUSTAV koji predstavlja mjerni instrument koji se bazira na optičkoj tehnologiji. Sami uređaj primarno se može koristiti u dijagnostici mnogih parametara kod izvedbe različitih skokova kao što su: visina odraza, trajanje kontakta s podlogom, vrijeme leta, itd. Svoju primjenu nalazi i u utvrđivanju određenih kinematičkih parametara kod analize trčanja. Navedeno u konačnici omogućuje objektivnu dijagnostiku, ali i provedbu korektivnih kinezioloških operatora u funkciji korekcije određenih utvrđenih disbalansa u funkciji unapređenja lokomotornog sustava. S obzirom da u jednadžbi specifikacije većine sportskih igara s aspekta motoričkih sposobnosti značajan utjecaj ima i eksplozivna snaga nogu ovaj uređaj ima svoju primjenu i u procjeni svih onih parametara na temelju kojih se može izvesti analiza željenih rezultata u procjeni spomenute sposobnosti.

opto
Slika 1. Opto jump sustav (www.microgate.it)

Uz spomenuti OPTO JUMP sustav laboratorij je opremljen i GYKO uređajima, također proizvođača Microgate (IT) koji u kombinaciji sa spomenutim sustavom primarno omogućavaju utvrđivanje trajanja koncentrične i ekscentrične faze tijekom određene motoričke radnje ili putem standardiziranih protokola procjenu stupnja dinamičke ravnoteže.

gyko
Slika 2. Gyko sustav (www.microgate.it)

Od dijagnostičkih uređaja spomenutog proizvođača laboratorij je opremljen i WITTY (SEM) sustavima koji omogućavaju procjenu uspjeha ispitanika u bazičnim i specifičnim testovima agilnosti, reaktibilnosti, brzine, koordinacije, kao i razinu usvojenosti određenih motoričkih znanja u kombinaciji sa spomenutim motoričkim sposobnostima (npr. vođenje lopte promjenom smjera u košarci).

witty
Slika 3. Witty sustav (www.microgate.it)

wittysem
Slika 4. Witty SEM sustav (www.microgate.it)
Za potrebe praćenja i utvrđivanja razine intenziteta opterećenja laboratorij je opremljen mjeračima frekvencije srca, proizvođača POLAR (M400, V800, H7) koji imaju mogućnost putem određenih programskih aplikacija i standardiziranih protokola individualno ili grupno praćenje spomenutih vrijednosti. Također, za potrebe utvrđivanja koncentracije mliječne kiseline u krvi u laboratoriju je na raspolaganju laktatomjer SCOUT +.

polar
Slika 5. Polar V800 (www.polar.com)
laktatomjer
Slika 6. Laktatomjer (www.larussport.hr)

Laboratorij je također opremljen različitim video kamerama (IDS, 500 FPS; GO PRO HERO4 Black&Silver) koje omogućavaju video analizu specifičnih motoričkih kretnji tijekom procesa usvajanja i usavršavanja, ali i utvrđivanje različitih kinematičkih parametara primjenom programskih aplikacija tijekom izvedbe određenog motoričkog znanja (SIMI VIDback, Kinovea).

ids

Slika 7. IDS kamere ( www.en.ids-imaging.com)

chdhx-401_main2

 Slika 8. GoPro HERO4 (www.shop.gopro.com)

Uz spomenuto, u laboratoriju su na raspolaganju različiti dijagnostički uređaji koji omogućavaju vrlo detaljna i specifična znanstvena istraživanja i u području košarkaške igre (SMART SENSOR BASKETBALL, DR. DISH košarkaški top).

fitty
Slika 9. 94 fifty košarkaška lopta ( www.94fifty.com)
Za potrebe realizacije različitih kinematičkih analiza određenog motoričkih gibanja u laboratoriju su na raspolaganju dva sustava proizvođača XSENS (AWINDA i LINK) koji omogućuju direktnu analizu svih bitnih kinematičkih parametara (kutevi u pojedinim zglobovima, kutne brzine i ubrzanja, poziciju centra težišta tijela, itd.).

xens
Slika 10. XSENS LINK sistem (www.xsens.com)
Laboratorij za sportske igre prvenstveno je osnovan za provedbu različitih znanstvenih istraživanja iz područja sportskih igara pa je tako do sada objavljeno nekoliko radova u različitim znanstvenim časopisima, a ujedno su u postupku izrade i nekoliko doktorskih disertacija iz različitih područja interesa. Uz znanstveni aspekt, laboratorij je osposobljen i za provedbu različitih dijagnostičkih postupaka u području vrhunskog sporta (dijagnostika specifičnih motoričkih sposobnosti, objektivna procjena specifičnih motoričkih znanja).

U postavljaju problema istraživanja, njegovoj provedbi i analizi te interpretaciji dobivenih rezultata, a ovisno o području istraživanja uz voditelje laboratorija (prof.dr.sc. Damir Knjaz i dr.sc. Tomislav Rupčić) sudjeluju i suradnici prof.dr.sc. Bojan Matković, prof.dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Marijo Baković, doc.dr.sc. Ivan Segedi, doc.dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, doc.dr.sc. Tomislav Đurković.

Laboratorij u području svojeg djelovanja surađuje i sa drugim priznatim svjetskim znanstvenim institucijama kao što su: Penn State University (SAD), The Norwegian School of Sport Sciences (Oslo, Norveška), Comenius University, Faculty of Physical Education and Sport (Bratislava, Slovačka), Masaryk University, Faculty of Sports Studies (Brno, Češka); Beijing Sport University (Peking, Kina), itd.

Također, laboratorij surađuje i sa mnogobrojnim proizvođačima znanstveno dijagnostičke i sportske opreme (XSENS, MICROGATE, SKLZ, SAMSUNG) te za njihove potrebe provodi validaciju i testiranje iste.

Dobiveni rezultati znanstvenih istraživanja proizašli iz laboratorija za sportske igre prepoznati su i od različitih domaćih i inozemnih gospodarskih subjekata i sportskih saveza koji su iskazali želju za daljnjim sufinanciranjem različitih istraživanja prvenstveno u funkciji unapređenja zdravlja ljudi, ali i ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata.

Dijagnostika specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja – mlađe dobne košarkaške reprezentacije Hrvatske

Dijagnostika specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja u području skijanja

Dijagnostika specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja u području kartinga

 

Obavijesti

No posts yet.