IZBORNI SPORT KOŠARKA


Izborni sport Košarka čini dio nastavnog programa preddiplomskog studija za izobrazbu trenera. Provodi se u fondu od 16 izvedbenih nastavnih sati koji se sastoje od teorijskih i teorijsko – praktičnih predavanja te vježbi.

Studenti će završetkom Kolegija steći osnovna teorijska i praktična znanja iz područja košarkaške igre sa svrhom primjene tih znanja u područjima sporta i sportske rekreacije. Studenti će biti u mogućnosti samostalno provoditi osnovne trenažno/rekreacijske procese s posebnim naglaskom na košarkaške vježbe i programe.

Također, bit će osposobljeni za samostalno organiziranje košarkaških natjecanja kao i odabir adekvatnih košarkaških vježbi i igara sa ciljem razvoja pojedinih sposobnosti i osobina djece, mladih i odraslih.

Studenti će biti osposobljeni za:

  • primjenjivati košarkaške igre i vježbe kao sredstvo rekreacije,
  • poznavati postupak i razvoj košarke,
  • primjenjivati pravila košarke tijekom igre,
  • poznavati utjecaj učenja, treniranja, vježbanja i igranja košarke na psihosomatski status djece, mladeži i odraslih,
  • poznavati karakteristike, sposobnosti i osobine igrača koje su značajne za uspješno igranje košarke,
  • poznavati osnovnu strukturu momčadi te osnovne modele igre,
  • poznavati osnovnu biomehaničku analizu i metodičke postupke učenja osnovnih elemenata tehnike napada i obrane,
  • poznavati analizu i metodičke postupke kod učenja osnova individualne taktike napada i obrane, grupne taktike napada i obrane, kolektivne taktike napada,
  • poznavati osnovne metode i opterećenja, sredstva, pomagala i oblike rada kod poučavanja i treniranja,
  • poznavati primjenu osnovnih specifičnih i situacijskih košarkaških mjernih instrumenata.