INDIVIDUALNI KOŠARKAŠKI PROGRAMI


Uz edukacijski i znanstveno – istraživački rad pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu razvijen je i sustav individualnog košarkaškog programa koji je temeljen na stručnim i znanstvenim spoznajama.

Programe provode educirane i stručne osobe sa višegodišnjim iskustvom u znanstveno – istraživačkom, edukacijskom i stručnom radu.

Programi su prvenstveno usmjereni na sve košarkaše koji žele unaprijediti određeni segment svoje situacijske izvedbe, a oni mogu biti pojedinačno usmjereni na dijagnostiku, korekciju i unapređenje izvedbe određenog specifičnog motoričkog gibanja (elementi tehnike) ili na dijagnostiku i razvoj kondicijsko – motoričke pripreme primjenom specifičnih košarkaških sadržaja.

Svaki program temelji se na egzaktno definiranim ciljevima koji su proizašli iz dijagnostičkih postupaka, a koji se baziraju na objektivnim pokazateljima potkrepljeni subjektivnom procjenom eksperata.

U svrhu preciznije dijagnostike kao i kvalitetnije provedbe samog programa, tijekom trenažnog procesa koristi se različita tehnologija koja omogućava preciznije provođenje samog programa. Trajanje svakog programa definiran je ponaosob i ovisi o njegovim ciljevima.

Dobiveni rezultati proizašli iz različitih programa omogućit će nove znanstvene spoznaje koje će u konačnici unaprijediti košarkašku praksu i pomoći trenerima u kvalitetnijoj provedbi procesa usvajanja i usavršavanja određenih motoričkih znanja ili razvoja specifične kondicijsko – motoričke pripreme košarkaša različitih uzrasta.

U svrhu razvoja specifične kondicijsko – motoričke pripreme košarkaša koriste se različiti visoko kvalitetni sportski rekviziti proizvođača SKLZ (www.treningoprema.hr):

U svrhu razvoja i unapređenja izvedbe određenog specifičnog motoričkog znanja iz područja košarkaške igre koriste se i drugi rekviziti istog proizvođača:

U današnje vrijeme moderna tehnologija čini neizostavni sadržaj modernog sporta pa tako i košarkaške igre. Njena primjena gotovo je neograničena, odnosno ima veliku aplikativnu vrijednost bez obzira radilo se o trenažnom procesu s najmlađim košarkašima ili vrhunskim profesionalcima.

S aspekta primjene moderne tehnologije tijekom realizacije svakog programa, a ovisno o ciljevima koristi se:


94 fifty smart sensor basketball

Košarkaška lopta pod nazivom “94 fifty smart sensor basketball” predstavlja mjerni instrument proizvođača, Infomotion sport® koja omogućava trenutnu dijagnostiku vrlo važnih kinematičkih parametara u dva elementa tehnike košarkaške igre, a to su šutiranje i vođenje lopte.

Lopta je pravilne težine (567-650 grama) i obujma (749-780 mm), a njome se upravlja putem programske aplikacije koja je direktno s loptom povezana putem bluetooth veze.

Kada se govori o tehnici šutiranja s ovim mjernim instrumentom moguće je izmjeriti kinematičke parametre o kojima direktno ovisi situacijska uspješnost igrača tijekom igre, a to su: vrijeme šuta, kut ulaska lopte u koš i broj rotacije lopte oko horizontalne osi. Vrijeme šuta predstavlja bitan parametar koji određuje vremenski interval od trenutka prijema lopte do trenutka prestanka kontakta prstiju šake šuterske ruke i lopte tijekom završne faze skok šuta. Kut ulaska lopte u koš definiran je padnom linijom lopte u odnosu na horizontalnu ravninu obruča. Upravo, mnoga znanstvena istraživanja dokazala su da kut pod kojim igrač izbacuje loptu prema košu direktno utječe na uspješnost šuta, a također je poznata i povezanost između kuta izbačaja i kuta ulaska lopte u koš tijekom šutiranja (Miller i Bartlett, 1996).

Uz šutiranje, tijekom vođenja lopte moguće je izmjeriti broj iteracija, odnosno vođenja lopte u određenom vremenskom intervalu tijekom kojeg uređaj ima dodatnu mogućnost temeljem određenih algoritama procijeniti u postotcima razinu kontrole lopte, kao i snagu svakog vođenja. Lopta ima izvrsnu aplikativnu vrijednost tijekom usvajanja pravilne tehnike šutiranja ili korekcije određenih pogrešaka koje se pojavljuju tijekom izvedbe.

Košarkaški top – dr. dish

Košarkaški top predstavlja dio moderne košarkaške tehnologije koja se prvenstveno koristi u procesu usavršavanja tehnike šutiranja iz različitih situacija i pozicija. Primarno se sastoji od mreže koja ima funkciju skupljanja lopti i samog uređaja s pripadajućom upravljačkom konzolom. Uređaj omogućuje korištenje tvornički programiranih vježbi šutiranja ili isto tako kreiranje svojih vlastitih vježbi u kojima trener može samostalno definirati parametre kao što su: brzina dodavanja, kut dodavanja, vremenski period između svakog dodavanja, broj određenih pozicija s kojih igrač želi šutirati, broj dodavanja na određenu poziciju, itd.

Prednosti ovakvog tipa tehnologije su standardizacija svakog dodavanja upućenog prema igraču; stvaranje pravilnog prostorno vremenskog odnosa između dodavanja i prijema lopte te sama pozicija mreže koja na neki način od igrača zahtjeva pravilnu izvedbu tehnike šutiranja koja u konačnici omogućava da lopta formira pravilnu putanju prema košu.

Mogućnosti primjene košarkaškog topa:

 • usvajanja i usavršavanja tehnike šutiranja s naglaskom na biomehanički aspekt tijekom kojeg igrač izvodi veći broj ponavljanja u niskom intenzitetu – korekcija motoričke izvedbe
 • usavršavanja tehnike šutiranja s naglaskom na situacijske aspekte (fiziološko i psihološko opterećenje)

Sustavi video analize

U današnje vrijeme gotovo je nezamislivo u jednom dijelu sportske dijagnostike ili tijekom procesa usvajanja ili usavršavanja nekog motoričkog gibanja ili tehničko – taktičkog znanja ne primjenjivati elemente video analize. Takav oblik tehnologije omogućuje košarkašu vlastitu vizualizaciju o izvedbi određenog motoričkog gibanja te se najčešće koristi kada trener želi svojem košarkašu ukazati na određenu pogrešku u motoričkoj izvedbi nakon čega vrlo često dolazi do lakšeg ispravljanja određenog segmenta krivo usvojenog motoričkog gibanja. Trenutno provodimo programe korekcije ili unapređenja određenih specifičnih motoričkih znanja primjenom sofisticiranog sustava koji je baziran na industrijskim 3.0 USB kamerama koje imaju mogućnost snimanja određenih video zapisa sa 500 slika u sekundi (FPS). Uz spomenuto koriste se različite programske aplikacije koje omogućavaju direktnu analizu određene izvedbe (Kinovea, ver. 0.8.15) ili daju mogućnost prikazivanja video zapisa sa određenim vremenskim odmakom (SimiVidBack).

Mjerači frekvencije srca

U vrhunskoj košarci znanstvenici i treneri vrlo često koriste sustave koji uz trenutno praćenje frekvencije srca svih igrača koji sudjeluju u trenažnom procesu ili utakmici omogućavaju unos bitnih parametara, odnosno zona opterećenja utvrđenih temeljem nekih drugih protokola (npr. spiroergometrija u laboratorijskim uvjetima) na temelju kojih se preciznije određuje razina intenziteta svakom ponaosob.

Mogućnosti primjene u trenažnom košarkaškom procesu su:

 • praćenje i kontrola intenziteta opterećenja temeljem vrijednosti frekvencije srca za vrijeme trenažnog procesa,
 • preciznije programiranje trenažnog procesa ovisno o ciljevima i zadaćama temeljem željenog intenziteta opterećenja,
 • preciznije programiranje pojedinih faza odmora između određenih vježbi,
 • kreiranje plana i programa temeljem utvrđenog fiziološkog opterećenja u situacijskim uvjetima,
 • kvalitetnije provođenje i kontrola plana i programa temeljem programiranih zona opterećenja ponaosob,
 • izvođenje različitih tehničkih ili tehničko taktičkih znanja u stvarnim situacijskim uvjetima s aspekta fiziološkog opterećenja (šuterski treninzi)

XSENS AWINDA I LINK 3D kinematičko odjelo

U današnje vrijeme moderna tehnologija nam omogućava da objektiviziramo kvalitetu izvedbe određenog elementa košarkaške tehnike. To nam omogućava primjena dvaju sustava koji omogućavaju detaljnu analizu svih bitnih kinematičkih parametara tijekom motoričke izvedbe (kutevi u zglobovima, kutne brzine i ubrzanja). Primjena ovog sustava osobito dolazi do izražaja tijekom korekcije u izvedbi određenog složenijeg košarkaškog gibanja (npr. skok šut) jer nam omogućava da uz subjektivnu procjenu trenera dobijemo egzaktne, objektivne pokazatelje koji omogućavaju bržu i kvalitetniju motoričku korekciju.

primjena XSENS sustava u NBA ligi – emisija Sport Science

 

Dijagnostička oprema proizvođača Microgate, IT

U svrhu dijagnostike specifične kondicijsko motoričke pripremljenosti košarkaša koristimo Opto jump sustav koji predstavlja mjerni instrument koji se sastoji od dvije jednake ploče dužine jedan metar koje se baziraju na optičkoj tehnologiji. Svaka ploča sastoji se od 96 led dioda koje su međusobno povezane preko impulsa kojeg imitiraju. Spomenuti sustav spojen je preko USB kabla sa prijenosnim računalom, a upravljanje se vrši putem programske aplikacije.

S obzirom da u jednadžbi specifikacije košarkaške igre s aspekta motoričkih sposobnosti značajan utjecaj ima eksplozivna snaga nogu ovaj uređaj ima svoju primjenu u procjeni svih onih parametara na temelju kojih se može izvesti analiza željenih rezultata u procjeni spomenute sposobnosti.

Također, u nekim košarkaškim istraživanjima uređaj je koristio kod procjene određenih parametara kod izvođenja skok šuta u različitim varijabilnim i situacijskim uvjetima putem kojeg su se pratili parametri kao što su trajanje kontakta s podlogom, visina odraza, vrijeme leta, itd. (Rupčić, Knjaz, Baković, Borović i Zekić, 2016; Svoboda, Knjaz, Baković, Matković i Prlenda, 2016; Borović, Rupčić, Antekolović, 2016.).

Praktična vrijednost uređaja je njegova mobilnost i primjenjivost u realnim uvjetima, a ujedno može mjeriti parametre koje dolaze do izražaja tijekom specifičnih kretnji igrača u košarci.

Mogućnost primjene u dijagnostici specifične kondicijsko – motoričke pripreme košarkaša ili u trenažnom košarkaškom procesu:

 • mjerenje određenih parametara za procjenu bazične i specifične eksplozivne snage donjih ekstremiteta,
 • mjerenje određenih kinematičkih parametara tijekom izvođenja šutiranja u različitim uvjetima i situacijama

Witty SEM sustav

Mjerni instrument koji također predstavlja tehnologiju proizvođača Microgate, IT koja se sastoji od nekoliko (1-16) senzor indikatora veličine 7×5 cm. Svaki od indikatora sastoji se od niza LED dioda koje imaju mogućnost formiranja određenih oznaka u obliku različitih pokazatelja smjera, brojki i slova koje se pritom pokazuju u različitim bojama. Uređajem se upravlja preko programske konzole koja uz pred programirane testove pruža mogućnost kreiranja vlastitih testova koji su specifični za košarku.

Na temelju dobivenih rezultata moguće je procijeniti uspjeh ispitanika u bazičnim i situacijskim testovima za procjenu agilnosti, reaktibilnosti, koordinacije, kao i u postupcima procjene usvojenosti određenih motoričkih znanja u kombinaciji sa spomenutim motoričkih sposobnostima (npr. vođenje lopte).

Mogućnost primjene u dijagnostici specifične kondicijsko – motoričke pripreme košarkaša ili u trenažnom košarkaškom procesu:

 • mjerenje i procjena bazične i specifične agilnosti, reaktibilnosti, koordinacije pokreta, itd.
 • kreiranje različitih vježbi za razvoj bazične i specifične agilnosti, reaktibilnosti i koordinacije pokreta,
 • procjena razine usvojenosti specifičnih motoričkih znanja u području košarkaške igre
 • kreiranje različitih vježbi za usavršavanje specifičnih motoričkih znanja u području košarkaške igre

Ivan Buva – primjeri dijagnostike i korekcije specifičnih motoričkih znanja

Kineska košarkaška reprezentacija (U19) – primjeri dijagnostike i korekcije specifičnih motoričkih znanja